Tag Archives: salut reproductiva

  • -

Disruptors Endocrins en Cosmètica

Tags : 

Els Disruptors Endocrins són substàncies que alteren el normal funcionament del nostre Sistema Hormonal. No obstant això, molts de productes al nostre voltant els contenen de manera que la nostra exposició a aquestes substàncies, cada vegada més qüestionades, és enorme.
Com Disruptors Endocrins entenem tota una varietat de productes químics (Més de 800, segons un recent estudi de l’Organització Mundial de la Salut – OMS) que tenen la capacitat d’alterar el normal funcionament del nostre sistema endocrí o hormonal.
El Sistema Endocrí és el responsable d’innombrables funcions vitals com el desenvolupament sexual, el creixement o la regulació dels nivells de sucre en sang. Els Disruptors Endocrins són substàncies amb estructura semblant a les hormones. Aquestes no solen circular lliurement pel nostre cos, sinó que necessiten ser transportades en «vehicles» fins al seu lloc de destinació. A causa d’aquesta semblança, aquelles partícules ocupen els transportadors com si fossin hormones, les quals queden descol·locades, sense poder arribar on haurien, de manera que s’envien senyals confuses a l’organisme i pot causar greus i irreversibles problemes de salut.

Principals Efectes sobre la Salut
Cada vegada són més els estudis científics que posen de manifest les greus implicacions que sobre la nostra salut tenen els Disruptors Endocrins pel que són molts els esforços que s’estan fent per identificar-los. Les investigacions existents han posat de manifest que els Disruptors Endocrins estan relacionats amb un ventall molt ampli de malalties on destaquem 5 grans grups:

  1. Trastorns metabòlics: Aquí inclouríem l’aparició cada vegada amb més freqüència i en edats més primerenques de malalties com l’obesitat i la diabetis que en les societats occidentals presenten ja característiques d’epidèmia.
  2. Salut Reproductiva Femenina: Aparició de Pubertat precoç, major probabilitat de càncer de mama i disminució de la fertilitat.
  3. Salut Reproductiva Masculina: Principalment relacionats amb malformacions en genitals de nadons, càncer de testicle i pròstata, disminució de la qualitat del semen, etc.
  4. Malalties de tipus Neurològiques: Molts estudis científics apunten a la relació de l’exposició continuada als Disruptors Edocrinos i l’aparició d’alteracions en el desenvolupament neurològic i l’aparició de trastorns conductuals com el Trastorn de Dèficit d’Atenció (TDA), autisme, hiperactivitat, etc. Fins i tot determinats estudis els relacionen amb malalties neurodegeneratives com el Parkinson.

On podem trobar aquestes substàncies?
Es tracta de substàncies molt usades en pràcticament totes les indústries: Alimentació, Agricultura, Indústries plàstiques, Metall, Cosmètica, Sanitat, etc, etc, etc. Centrant-nos en la cosmètica en la següent imatge podem veure alguns dels principals Disruptors Endocrins que són usats en aquest sector:

Què podem fer?
Mentre aquest tipus de productes es segueixin fent servir i no hi hagi una obligació legal que prohibeixi el seu ús, com a consumidors el mínim que hem d’exigir és que en l’etiquetatge dels productes se’ns informe adequadament sobre si presenten o no aquestes substàncies.
A més hem de reduir al màxim possible la nostra exposició i la dels nostres fills a aquestes substàncies tan perjudicials. Per això, en l’àmbit de la cosmètica és tan recomanable l’ús de cosmètica natural certificada.
La presència de segells de certificació tan prestigiosos com Natrue, Biocosmetique, Ecocert, BDIH, etc. és una garantia que aquests productes no tindran substàncies identificades com Disruptors Endocrins pel que podrem usar-los amb total garantia.

A Toteko – Cosmeteko podràs trobar un gran assortiment de productes d’higiene i cosmètica lliures d’aquestes perjudicials substàncies.

Contacta’ns o visita’ns si tens dubtes al respecte.